Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

seria: Biologia i Hodowla Zwierząt


Drugie półwiecze wydawania naszej serii Zeszytów Naukowych manifestujemy m.in. poprzez wprowadzenie obok wersji drukowanej także jej kopii elektronicznej, dostępnej dla zainteresowanych poprzez sieć Internetu. Zachęcamy wszystkich autorów, krajowych i zagranicznych, prac prezentujących istotne zagadnienia z zakresu biologii i hodowli zwierząt, do publikowania w naszych Zeszytach Naukowych. Wszystkie artykuły w naszej serii są recenzowane. Punktacja czasopisma, zgodnie z Komunikatem z 23 grudnia 2015 r. Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wynosi 5 (słownie: pięć) punktów.
Poniżej prezentujemy volumin nr: LXXX/616/2016. Pod hasłem: Numery archiwalne - Papers archive znajdują się odsyłacze do numerów wcześniejszych z podziałem na: a) abstrakty w języku angielskim, b) zeszyty kompletne.Zeszyt: LXXX/616/2016
WAŻNE IMPORTANT:   .
Instrukcja przygotowania publikacji do druku (PDF) Overview of the publishing process (PDF),
  Oświadczenie autora(ów) w sprawie oryginalności artykułu naukowego, praw autorskich, kosztów publikacji oraz procentowego zaangażowania współautorów (Word 97-2003) Authorship-disclosure statement form (Word 97-2003).
Podstawowe zasady recenzowania artykułów naukowych (PDF) Review process overview (PDF).
  Arkusz oceny artykułu naukowego (Word 97-2003)
Review form of the scientific paper (Word 97-2003).
  Deklaracja o nie wystąpieniu konfliktu interesów (Word 97-2003) .
Lista recenzentów oceniających artykuły naukowe serii Biologia i Hodowla Zwierząt w 2014 roku.
Poleć nasze Zeszyty innym autorom.


Adres Redakcji:
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Redakcja Zeszytów Naukowych, seria Biologia i Hodowla Zwierząt
ul. Kożuchowska 7, 50-631 Wrocław
Red. meryt.: dr hab. inż. Wojciech Kruszyński (Katedra Genetyki).Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego
we Wrocławiu
ul. Sopocka 23, 50-344 Wrocław
Dyrektor Wydawnictwa: dr Ewa JaworskaCopyright by Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Spis treści - Contens
 • T. Banaszkiewicz, S. Laskowski, R. Niedziółka WPŁYW ŻYWIENIA KURCZĄT BROJLERÓW MIESZANKAMI ZAWIERAJĄCYMI DUŻY UDZIAŁ MAKUCHU RZEPAKOWEGO UZUPEŁNIONEGO PREPARATAMI ENZYMATYCZNYMI NA WYNIKI PRODUKCYJNE I WARTOŚĆ POUBOJOWĄ
  THE EFFECT OF BROILER CHICKENS NUTRITION OF DIETS CONTAINED HIGH RAPESEED CAKES SUPPLEMENTED WITH ENZYMATIC PREPARATIONS ON PERFORMANCE AND POSTSLAUGHTER VALUE
 • E. Horoszewicz, E. Sweklej, R. Niedziółka, M. Król ANALIZA WZROSTU I ZACHOWAŃ PSYCHOFIZYCZNYCH PSÓW RASY SYBERIAN HUSKY W OKRESIE PIERWSZYCH DWÓCH TYGODNI ŻYCIA
  ANALYSIS OF GROWTH AND PSYCHOPHYSICAL BEHAVIOR OF SIBERIAN HUSKY DOGS OVER THE FIRST TWO WEEKS OF LIFE
 • R. M. Moska POPIELICA (GLIS GLIS) W GÓRACH SOWICH (SUDETY ŚRODKOWE)
  THE EDIBLE DORMOUSE (GLIS GLIS) IN THE SOWIE MTS (CENTRAL SUDETES)
 • U. Stępień, A. Jankowska-Mąkosa, K. Duziński, D. Knecht POZIOM ZARAŻENIA ENDOPASOŻYTAMI LOCH
  LEVEL OF INFECTION ENDOPARASITES OF SOWS
 • A. Szuba-Trznadel, T. Hikawczuk, C. Podsiadło, B. Fuchs KWASY TŁUSZCZOWE I MAŚLANY JAKO ŚRODKI PODNOSZĄCE PRODUKCYJNOŚĆ I ZDROWOTNOŚĆ ŚWIŃ
  FATTY ACIDS AND BUTYRATE AS A FACTORS INCREASING PERFORMANCE AND HEALTHINESS OF PIGS

 

Ostatnia aktualizacja: 17.07.2016